Vilkår

Dine forpligtelser over for Computerklubben.dk og vores fællesskab

Vi leverer disse tjenester til dig og andre for at fremme vores mission. Til gengæld skal du acceptere følgende forpligtelser:

Hvem kan bruge Computerklubben.dk?

Når folk står bag deres holdninger og handlinger, bliver vores fællesskab mere sikkert og ansvarligt. Derfor skal du:

  • bruge det samme navn, som du bruger i dit daglige liv.
  • give nøjagtige oplysninger om dig selv.
  • kun oprette én konto (din egen) og bruge din tidslinje til personlige formål.

Vi forsøger at gøre Computerklubben.dk bredt tilgængelig for alle, men du må ikke bruge Computerklubben.dk, hvis:

  • Du er under 16 år gammel.
  • Vi tidligere har deaktiveret din konto på grund af overtrædelser af vores vilkår eller politikker.
  • Du er nægtet adgang til at modtage vores produkter, tjenester eller software under gældende lovgivning.

Hvad kan du dele og gøre på Computerklubben.dk?

Vi ønsker, at folk bruger Computerklubben.dk til at udtrykke sig og dele indhold, der er vigtigt for dem, men ikke på bekostning af sikkerheden og andres velfærd eller integriteten af vores fællesskab. Du accepterer derfor, at du ikke vil udvise den adfærd, der er beskrevet nedenfor:

Du må ikke bruge vores produkter til at udføre eller dele noget:

  • der overtræder disse vilkår, vores fællesskabsregler og andre vilkår og politikker, som gælder for din brug af Computerklubben.dk
  • der er ulovligt, vildledende, diskriminerende eller bedragerisk.
  • der krænker eller overtræder en andens rettigheder, herunder immaterielle rettigheder.

Du må ikke overføre virusser eller ondsindet kode eller gøre noget, der kan deaktivere, overbelaste eller forhindre den korrekte funktion eller visning af vores produkter.

Du må ikke opnå adgang til eller indsamle data fra vores produkter ved hjælp af automatiske midler (uden vores forudgående tilladelse) eller forsøge at opnå adgang til data, du ikke har tilladelse til at opnå adgang til.

Vi kan fjerne eller blokere indhold, der overtræder disse bestemmelser.

Hvis vi fjerner indhold, som du har delt, fordi det overtræder vores fællesskabsregler, informerer vi dig og forklarer de muligheder, du måtte have for at anmode om endnu en gennemgang, medmindre du groft eller gentagne gange overtræder disse vilkår, eller hvis det at gøre det kan udsætte os eller andre for juridisk ansvar; skade vores fællesskab af brugere, kompromittere eller forstyrre integriteten eller funktionen af nogen af vores tjenester, systemer eller produkter; hvor vi er begrænsede på grund af tekniske begrænsninger; eller hvor vi har forbud mod det af juridiske årsager.

Vi kan også fjerne eller begrænse adgangen til dit indhold, dine tjenester eller oplysninger, hvis vi beslutter, at det med rimelighed er nødvendigt for at undgå eller forebygge negative juridiske eller lovmæssige konsekvenser for Computerklubben.dk

Ansvarsbegrænsning

Vi udviser faglig omhu i levering af vores produkter og tjenester til dig og i at bevare et sikkert og fejlfrit miljø. Såfremt vi har handlet fagligt korrekt, påtager vi os intet ansvar for tab, der ikke skyldes vores overtrædelse af disse vilkår eller vores handlinger på nogen anden måde tab, der ikke kunne forudses med rimelighed af dig og os på tidspunktet for indgåelse af disse vilkår og hændelser, der ligger ud over vores rimelige kontrol. Computerklubben.dk kan på ingen måde drages til ansvar for materialer som er uploadet eller tilføjet Computerklubben.dk fra brugerne.

Giveawaybanner 100medlemmer Kop

Vi trækker lod blandt alle medlemmer om

Dage
Timer
Minuter
Sekunder

Vinderen får direkte besked via email.